Betaal goede daden met goede daden

Het rijk der hemelen, lijkt op een koning, die rekening en verantwoording aan zijn dienaren wou vragen. Toen men hiermee begon bracht men iemand die tienduizend talenten schuldig was. Daar hij niets te betalen had. gaf de koning het bevel om hem en zijn kinderen te verkopen, en alles wat hij bezat om de schuld te vereffenen. De dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: "Heer heb geduld met mij en ik zal alles betalen"
De heer kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold elke schuld kwijt. Maar toen de dienaar buiten kwam trof hij daar een andere dienaar aan die hem honder denariën schuldig was, hij greep hem bij de keel en zei " betaal wat je schuldig bent " De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte" heb geduld met mij en ik zal u betalen". Maar hij weigerde en liet hem zelfs in de gevangenis  zetten, totdat hij zijn schuld zou hebben betaald. Toen nu de overige dienaren zagen wat er gebeurd  was ,waren zij diep verontwaardigd, en gingen hun heer alles vertellen,. Daarop liet de heer hem roepen en sprak " jij lelijke knecht, heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat jij me erom gesmeekt hebt. Heb jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik met jou heb medelijden heb gehad ?"


Dit verhaal is zo een 1980 jaar oud. En  gegeven door het christusbewustzijn dat zich manifisteerde in de menselijke vorm die we kennen als Jezus. het is terug te vinden in het nieuw testament Mattheüs hoofdstuk 18. Hier gaat het voornamelijk over vergeving. Alleen elk verhaal heeft meer lagen. Op de eerste plaats  toont het het belang van vergeving. Wie vergeeft en de andere niet toerekend, word vergeven. = vergeving is het niet bijschrijven van gevolgen in je karma . De basis van vergeven is echter inzien dat wat je doet niet ok is. En het voornemen om het in de toekomst beter te doen. In je hart vraag je excuses voor je verkeerd gedrag.
De diepere betekenis  bevat een universele wet. dit is een wet die niet beperkt is tot deze aarde, maar die voorkomt op elke planeet en elke dimensie. Soms krijg je dingen waar je geen recht op hebt; omdat men medlijden heeft, en je voortdurend vragen is verhoord. Samen met deze gunst komt ook de verplichting, de anderen hetzelfde te doen in een gelijkaardige situatie, op de plaats waar je bevind. Indien je egoistich handelt en zonder medelij. word je gunst of zegen afgenomen. en je moet hetzelfde terugbetalen in moeilijke omstandigheden.
Dit wil zeggen. als je met je hart leeft en in liefde en consideratie handelt. Is je karma licht. Ook al verdien je deze weg niet. men is goedgunstig geweest. In dien je geen waardering toont voor dit, en je zonder hart gewoon geniet van je speciale status, word je terug geplaatst, en de lessen van je karma worden verzwaard om hetzelfde te bereiken.
Met simpele woorden. Ook van bovenuit krijg je niets voor niets. Als je de hand word gereikt, en goedgunstigheid word betoond, volgt er altijd de voorwaarde dat je er ook iets goeds moet mee doen. Anders zal het terug afgenomen worden. Omgekeerd werkt ook. Als jij veel goeds bewerkstelligd binnen  je mogelijkheden. Vanuit je hart leeft. word je in diezelfde mate behandeld van bovenuit. De volkswijsheid vatte dit compact samen in enkele spreekwoorden; 
Je oogst wat je zaait   Wie goed doet, goed ontmoet     wat je uitzend komt altijd terug
wie wind zaait, zal storm oogsten

margarethaverbraeken@gmail.com      wees fair niet kopiëren zonder mijn mail adresLeave a Reply.