het is uw vijand , die u het  negatieve denken ingeeft. En het is hij die u af wil houden van uw heilig werk. Geef hem geen geloof en geef hem geen achting. Stuur alles terug naar hem en zeg:Ga weg van hier gij onzuivere geest. Schaam u ge moet wel ellendig zijn om zulke dingen naar mijn denken te sturen. Ga dus weg van me boze verleider. Jezus is bij me als sterke krijgsman, en gij zult beschaamd blijven. Ik sterf liever in pijn. dan aan toestemming te geven om uw slechtheid in mij te plaatsen. Zwijg ik wil niet naar u horen.
Want op Christus vertrouw ik en wie zou ik vrezen. Al stonden hele legers op, nog zal ik niet bang zijn. Want hij is mijn beschermer en bevrijder.
Strijd dan als een kloeke soldaat. En valt ge soms in zwakheid. Herneem uw moed meer nog dan tevoren. En betrouw erop dat je kracht zult krijgen.Maar pas op jezelf niet te overmoedig te worden of ijdel. te denken dat je het uit eigen kracht doet.Want dit brengt velen tot val. Omdat ze zichzelf teveel hebben beroemd.Leave a Reply.