Foto
gebed en dankbaarheid

Gebed is een connectie maken met de hoogste energie. Nu is van alle gebeden de uitgesproken dankbaarheid om wat je krijgt van boven het sterkeste. dank zeggen laat wat je krijgt steeds toenemen. net als wij eerder geneigd zijn om iemand die oprechte dankbaarheid  toont aan ons. meer te geven, zo is ook god/universum de supreme macht boven alles geneigd ons meer te geven. in dit zijn we aan God gelijkvoelend.
Nu in een drukke tijd schiet een dankbeded er over. we hebben geen tijd. Alleen in nood en moeilijke tijd herinneren we ons. dat daarboven iets of iemand is die om ons geeft. Om in nood gehoord te worden en te weten hoe we moeten bidden en vragen. Moeten we beginnen in minder slechte tijden;
We kunnen gemakkelijk beginnen met korte dankzeggingen en afstemmingen. in al de tijd dat we voor het rode licht staan, in de file. En speciaal als we aan onze computer zitten en het bericht krijgen. een moment geduld. de website of het programma word geladen. Er zijn veel verloren tijden op een dag. korte momenten die ongebruikt blijven. om de connectie te verstevigen en ons te verankeren in de Goddelijke leiding.
Wat voor jou God is is minder belangrijk. Volgens cultuur geven mensen een andere naam en titel aan de supreme lord van alle universums. hij die boven alles staat. het Godsbeeld verschuift volgens het groeiend begrip van de bewustwording. Maar wie eerlijk is met zichzelf. herkend dat wie in een stoffelijk lichaam op deze aarde leeft. niet de grootste is van allemaal. De meesten van ons hebben niet hun eigen leven in handen. noch staan ze op eigen benen.  Zorg dus dat God jou kent en je niet als onbekende bij hem komt aankloppen in nood.

margarethaverbraeken@gmail.com
Leave a Reply.