Foto
Na de roep stop met ons te doden is nu het woord. laat mijn volk gaan.
De hemel is niet doof gebleven. Het wenen en weeklagen. Het roepen om gerechtigheid,heeft de hemel vervuld, en is tot aan de troon gekomen. en God de i am God of JHWH de grote en machtige in wie we bestaan. De eerste en de laatste (want dit is altijd de betekenis geweest).Heeft beslist dat het genoeg is geweest. laat mijn volk gaan. het is tijd voor gerechtigheid. tijd tot herstel van de natuurlijke orde. N et als in het verleden hij gestreden heeft met een onzichtbaar leger voor de mensen. En met eigen hand de bevrijding heeft bewerkstelligt  Zo zal het ook nu gebeuren. De mensen zullen terug erkennen dat er een God is. En zijn bestuur is rechtvaardig.
Elke knie zal voor hem buigen. En het kwade zal niet langer toegelaten worden de goede te onderdrukken. de tijd dat de gouden stad op aarde zal nederdalen is gekomen. 

Alleluja. JA hij is alle lof waardig.
De ware boodschappers van hem. Zegden niet hoe goed en goddelijk de mens was. Maar ze wezen op de tekortkomingen.Zie de Johannes de doper. gekleed in kamelenvacht. levend en prediken in de woestijn.
En toen de tijd aangebroken was. Ging hij een stap opzij. Gelukkig en wetend dat zijn woorden vervuld werden. Zo zal ook spoedig getoond worden welke de valse profeten zijn. en wie waarlijk de hoogste dienen en getrouw zijn. In harde en moeilijke omstandigheden. Als ze verdwijnen wilt niet zeggen dat ze verkeerd waren. Maar dat hun woorden tot vervulling worden gebracht.
Mis deze tijd niet om te kiezen; aan welke kant sta je? dien je het licht? of dien je de duisternis? 
Er is geen tussenweg.
Zie welke dan van zijn genadegiften zul je weigeren?


wees fair niet kopieëren of herplaatsen zonder naamsvermelding en websitelink margarethaverbraeken@gmail.com www.kinderenvandegoudenzon.weebly.com
Leave a Reply.