Foto
 lichtwerkers, lichtstrijders, laat mekaar in waarde 
In het hogere  licht, en in dienst van het heilig plan zijn we verenigd. Alleen de zuigkracht van deze wereld, werkt sterk. Veel van ons verliezen het spoor. En hier beneden zijn er veel die denken dat alleen hun doel belangrijk is. We zijn verspreid over de wereld. Ieder van ons staat op een plaats, waar men dacht dat hij of zij het beste kon dienen. Velen van ons dienen hetzelfde grote doel. Toch komen we van alle uithoeken van het universum. En van verschillende planeten. daardoor hebben we ook elke van ons een unieke invalshoek van het gebeuren. Om het werk en het plan optimaal te laten verlopen. Zijn we strategisch geplaats. Dat houd in dat de meeste van ons solitair staan in hun werk. We zijn wel energetisch verbonden, niet fisiek.
Het eerste waar we bewust moeten van zijn is. Wie zijn wij? Wat is mijn plaats in het geheel? Hoe doe ik mijn werk naar behoren.  Het is heel verleidelijk als je het belang van jou werk inziet, en de last is zwaar om te dragen. We zijn hier niet op vakantie. Maar het is hard werken. Om dadelijk hulp te roepn van lichtwerkers rondom de wereld. Het is niet goed dat we ons eigen werk laten vallen. Om als kippen zonder kop, rond te lopen om allerlei brandhaarden te blussen. Eens we weten wat onze plaats is, moeten we focus houden. Deze aarde heeft geen behoefte aan lichtwerkers en strijders, die met elkaar gaan concurreren . Om te bewijzen wie de sterkste is, of de beste kijk op de dingen heeft. Het grote plan is deze aarde in de lijn van haar eveolutie te houden. En haar te begeleiden naar onafhankelijkheid. De manipulatie te stoppen.De kolonisatie te stoppen. deze aarde aan de rechtmatige eigenaars te geven. en de bevolking te leren smen te leven en samen te delen.
Wij zijn gekomen met hoge idealen. en deze idealen na leven op deze aarde is erg moeilijk. We moeten regelmatig tot onszelf komen . om onze opdracht te hrinneren, onze afkomst en ons doel.
We kunnen niet toelaten dat iedereen altijd aans ons trekt. om ons van ons eigen pad af te trekken. Omdat ze graag hulp hebben bij hun taak. Wij zijn uitgestuurd met een persoonlijke taak. Omdat men daarboven in ons geloofde dat we het aan konden. Soms is het een gemakkelijke weg. soms een moeijke.
Als lichtwerkers, strijders, van verschillende origine, status, en scholing. Kampen we met veel problemen. het is niet goed dat we het mekaar ook nog eens gaan moeilijk maken, en mekaars werk gaan ondermijnen.
Als we ons allemaal richten op de bron die ons heeft gestuurd. En mekaar als lichtbroeders zien. Dienaren van het heilig plan. Kunnen we hier beneden in ons menselijke lichamen, net zo verenigd zijn als boven in onze hoogste energie. margarethaverbraeken@gmail.com

Marjo
9/10/2012 21:44:38

Ik ben het helemaal met je eens. Je bericht bevestigt waar ik zelf al enkele dagen mee zit. Ieder heeft zijn individuele weg te gaan, vanuit zijn eigen, authentieke staat van bewustzijn, vanuit zijn eigen intuïtie. Geen weg is beter of minder goed, alle wegen zijn juist.
Zolang een traditie, leer of wijze van werken en omgaan met het spirituele je liefdevoller en toleranter maakt, is het goed.
Dat is voor mij het enige 'bewijs' dat telt, als het al überhaupt nodig is iets te bewijzen.

Hartegroet,
Marjo

ReplyLeave a Reply.