opstand, respekt, samenwerking op wereldschaal.
Wereldwijd komen mensen in opstand. Dit is het gevolg van eeuwenlange onderdrukking. 

Altijd wanneer de onderdrukking het leven van generaties onleefbaar word onstaat er een tegendruk. Er komt een keymoment dat men niets meer te verliesen heeft. Tot nu toe gebeurde het hier en daar onafhankelijk van een globaal verband. Nu echter word de energie van het éénheids bewustzijn,  globaal versterkt. Net als het planetaire behoefte onafhankelijk te worden, en het misbruik te beeindigen. Deze aarde heeft genoeg van de dagelijkse onderdrukking en mishandeling, door haar bevolking. Ze eist respekt en harmonie. En ze zet haar eis regelmatig kracht bij door middel van natuurrampen. En dit om de bevolking een groter bewustzijn bij te brengen, dat samenleven en samenwerking noodzakelijk is.  Vervuild water, vervuilde lucht, gift dumpen, nucleaire besmetting, en ik kan dit lijstje nog groter maken. Stopt niet aan de landsgrens. 
Duizenden, of beter miljoenen mensen en dieren ,lijden door beslissingen die enkelen nemen. Zonder dat men aan de ecologische gevolgen denkt. Alleen om hun bankrekening te vullen, en een leven leiden in schandalige luxe omstandigheden.
De behoefte aan rechtvaardigheid, respekt, gelijkwaardigheid stijgt.  Dit uit zich in onlusten, opdstand en betogingen. om gehoord te worden. En dit tot het aanvechten van onderdrukkende wetten en regeringen.
Een onverstandige daad van onrespekt kan grote gevolgen hebben. Zie nu een 30 minuten durende film. Die een schending van respekt is tegenover een rechtvaardige man. Die miljoenen heeft geinspireerd. De profeet Mohammed ( vrede zij op hem) wou vrede stichten. door via goddelijke inspiratie een nieuw geloof te stichten, en mensen duidelijk onderrichtingen. over hoe met elkaar om te gaan. en hoe een relatie met de goddelijke persoon aan te gaan. Hij is echter misbruikt om meer geweld, onderdrukking en oorlog te brengen.
Alsook diegene we kennen als Jezus van Nazareth. welke leringen na bijna 2000 jaar nog steeds inspireren. En nog steeds een centrale rol spelen in het wereldgebeuren. ook hij trachtte de bevolking van deze wereld in harmonie en vrede te brengen. Ook zijn leer is misbruikt om onderdrukking en oorlog te brengen.
Nu de invloed van het geloof verzwakt, woord ook de zwakheid en falen van de mens openbaar. 

Met de vrijheid komt ook naar boven dat er in het hart, weinig wetten en regels zijn. in sociale omgang en tolerantie.
Er is een groot gebrek aan respekt voor alle regels in het algemeen. en er is een zeer grote intolerantie wederzijds. Van zowel zij die al in de nieuwe energie  en denken menen te zitten. En zij die vasthouden aan het oude geloof. Al deze spanningen uiten zich nu ook fisiek.
Als deze aarde en deze mensen inderdaad willen opgenomen worden, in de galactische familie. is het absoluut nodig. Dat op wereldschaal een samenwerking en respekt onder mekaar word ontwikkeld. Als deze bevolking bezig blijft mekaar uit te hongeren,te martelen en te doden,  omwille van olie ,geld,geloof ,grenzen. en andere  disputen. Hoe denken ze een intergalactisch respekt aan te kweken? Waar er nog grotere verschillen zijn in leefgewoonte en tradities?  Indien er al tolerantie ontbreekt aan diegenen die tot de grote aardefamilie behoort. Hoe kan men verwachten dat deze mensen als een volwaardige ontwikkelde soort word erkend, door  hogere beschaafde en ontwikkelde planeten.

wees fair niet kopiëren en herposten. deel link  margarethaverbraeken@gmail.comLeave a Reply.