Wie is God?
We benoemen God als liefde en licht. Goede Vader en zelfs Almachtig en alwetend. Maar is hij dit alles?
Op de eerste plaats is God vooral een intelligente bewustzijns energie, die de behoefte creeërde, om zichzelf te uiten en zichzelf een expressie te geven.
De eerste die hij in afscheiding creeërt en een perfekte uiting is van wat hij is, noemen we de christus. ( deze naam verschilt volgens tijd en cultuur. maar het is de naam die op deze tijd op deze planeet gebruikt word)
waarom? Omdat we op deze aarde en realiteit in 2012 leven. Waar de christus zich bekend heeft gemaakt als de mens Jezus van Nazareth, de timmerman ( ongeveer 1980 jaar geleden. want onze tijdrekening is net helemaal synchroon met het werkelijk fysieke manifestatie op deze aarde)
Deze expressie in de energie word ook het woord genoemd en het licht van waaruit alles begint.
Wanneer het woord gesproken word, ontstaat er tijd-vorm-en ruimte. Binnen dit kader. Het grote bewustzijn en de christus uiting gebeurd alles.
De big bang van de oersoep en de beweging van het universum gebeurd niet toevallig. Er is een wetmatigheid gegeven, waarin alle beweging en manifistatie plaatsvind.
Door een afscheiding te veroorzaken, ontstaat er een unieke situatie. Waardoor er een samenspraak en interaktie plaatsvind. God kan met zichzelf praten alsof hij niets weet.
Door de afscheiding ontstaat er een spanning; enerzijds om als een afgescheiden deel van dit bewustzijn, indivudualiteit te ontwikkelen. Anders als de eerste. maar ook nog steeds het verlangen tot samenvoeging.
Door dit individueel ontwikkelen, van een gescheiden bewustzijn. ontstaat er een verrijking en groei van het grote bewustzijn. God groeit. met elke individuele bewustzijn dat terugkeerd in éénheid. groeit God en krijgt Hijzelf meer kennis.
God is niet alwetend. Om deze reden dat hij wel kan antwoorden op zaken van het verleden. Maar niet de toekomst. Dit is een nieuw concept om te aanvaarden. Er is altijd gedacht  God kent het verleden-heden en toekomst. De grote lijnen en punten die hij heeft uitgezet en leid natuurlijk wel. hij kent zijn eigen plan en doel.
Alleen door de afscheiding zo intens te maken, dat vrije wil ontstaat, heeft hij een groot deel uit handen gegeven. hij is toeschouwer geworden. Wanneer verschillende handelingen uit vrije wil samenvallen, ontstaat er een xfaktor. Waarvan de uitkomst  niet te voorspellen valt.

word vervolgd niet kopieëren. share link dank u margarethaverbraeken@gmail.comLeave a Reply.