ZIELEVERDIENSTE margarethaverbraeken@gmail.com
Een dorp ligt in de diepte van het dal.. Omgeven door hoge bergen.ligt het steeds in de schaduw. Mensen zijn het zo gewoon. . Gebukt onder de zware lasten van het leven lopen ze gebogen , Met de ogen naar de grond.
Toen op een dag . Komt er een vreemdeling door het dorp.Met een kar vol kostbaarheden, Schuivelt hij voort. Verbaasd kijken de dorpelingen hem aan . Roepend :" he ouwe waar ga je met die dingen naartoe?" De  oude richt zich op en zijn vinger wijst naar de richting van de hoogste top. 
"daar "zegt hij "het lichtpaleis". ik ga het respekt en offers van mijn leven brengen. Aan mijn God.
Hij heeft me mijn ganse leven lief gehad. me verzorgd als zijn eigen kind. Nu heeft hij me geroepn. het word tijd dat ik naar mijn huis ga. En bij hem kan gaan wonen.
Omhoog kijkend zagende bewoners wat ze tot dan nooit hadden opgemerkt.
Boven op de hoogste top,opgaand in de sneeuw, stond een wit paleis. het gouden dak schitterde. en was zelfs meer lichtend als de zon zelf. 
We gaan mee.... we gaan mee...... riepen enkelen enthousiast. Met fikse stap liepen ze vooruit.
Ziende dat de oude man achterbleef. Stelden enkelen voor om de zware last te helpen dragen. En ze verdeelden het onder elkaar. Maar eens ze deze kostbaarheden kostbaarheden in hun armen hadden, zagen ze alleen nog het goud. Enkelen dachten als ik hiermee terugkeer ben ik de belangrijkste van het dorp. Dus liepen ze , en liepen ze om thuis te gaan pronken. echter in het dorp aangekomen, werden de kostbaarheden als stof in hun handen. en ze gleden weg, zoals je zand niet kan vasthouden.
Anderen kwamen op het idee om vooruit te lopen. en in de tempel neer te leggen, aan de voeten van wat de gouden zon leek. Maar alle kostbaarjheden verdwenen als water in de droge grond.
Van wie zijn deze verdienste? werd gevraagd. Ga terug en werk voor je eigen offergave.
Teruggaand troffen ze de oude man rustend langs de weg.
"man waarom heb je ons niet gewaarschuwd?

HOOR DIT IS ZIJN ANTWOORD
Wat de ziele n geest toebehoord kan niet gestolen worden. Zodra het stof of water in je handen wordt. word het terug bijgevoegd bij het mijne. We laten jullie even deze kostbare verdienste dragen. zodat je voelt hoe blij je word om deze te bezitten. Daardoor geraak je geinspireerd om deze ook te bezitten.
Ik moet me geen zorgen maken dat je ze steelt. Ook al verdwijn je er kompleet mee. En kom jer voor me mee aan. In het licht van de gouden zon, is er geen twijfel over de rechtmatige eigenaar.
Stelen brengt je wel baat in de matriële wereld, niet in de geestelijke of zielewereld. en geld blijft hier in de matriële wereld.Ze gaat niet mee op het pad naar boven.
Als ik je gewaarschuwd had. Had je me alleen maar uitgelachen, Me egoistisch en hebzuchtig gevonden. 
Want ik heb veel, en jullie niets. Nu ik het jullie heb laten ervaren. zullen jullie deze les voor altijd onthouden.
spirituele-,ziele-,creatieve-diefstal, loont niet . het word je niet toegevooegd, waar het van belang is.
Het enige wat je rijker bent is een illusie.  
 geschtrmargarethaverbraeken@gmail.comLeave a Reply.